Projekt címe: A Keleti-Kárpátok vulkáni-tektonikai környezetében fellelhető gázkibocsátások geokémiája: geológiai és társadalmi hatás

Projekt kódja: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1908

Projekt akroníma: GEVTEC

Projekt időtartama: 01.09.2020-31.08.2022

Kivonat

A projekt a Kelet-Kárpátok déli részén található vulkáni-tektonikus környezetből származó gázkibocsátások szisztematikus vizsgálatát tűzi ki célul. A kutatás célja a CO2-kibocsátások számszerűsítése, a különböző gázkomponensek eredetének meghatározása és a gázömlések kapcsolatának vizsgálata a terület geodinamikájával. A kutatás másik fontos szempontja a lakott területek gázkibocsátásának feltérképezése, a lehetséges veszélyek azonosítása és a helyi tudatosság növelése erről a potenciális veszélyről. Olyan interdiszciplináris megközelítést javasolunk, amely egyesíti a geokémia, a szerkezeti geológia, a geofizika, a kémia, a matematika-informatika és a szociológia elemeit. A kapott eredmények integrálhatók a természetes CO2-kibocsátás globális becsléseibe, amelyek jelenleg nem szerepelnek a globális felmérésekben, és előírhatják a hosszú távú gáz-monitoring kialakítását a kutatott területen. Az eredmények nemcsak helyi fontosságú információt jelentenek, hanem fontos információkat szolgáltatnak a vizsgált geológiai környezetben található gázok dinamikájáról. A projekt másik innovatív eleme az adatok megközelítése és kezelése, amely magában foglalja az adatok dinamikus online platformon történő tárolását, egy adatbázist, amely integrálja a geokémiai adatokat és a terület geológiai, topográfiai, tektonikai adatait, megkönnyítve az adatok elemzését és lekérdezését. a tudományos közösség és a nagyközönség számára.

A projekt célkitűzései

A kutatás egyik legfontosabb célja a vizsgálati területről származó CO2 kibocsátás és a gázok eredetének meghatározása az összes lehetséges gázkibocsátás feltérképezésével, beleértve a szabad gázokat és az ásványvizekkel kísért gázokat (medencék és források látható buborék kibocsátással). Bizonyos esetekben a gáz jelenléte nem látható. Célunk a talajvízből kibocsátott összes szén kiszámítása, különös tekintettel az ásványvíz forrásokra. A gázkibocsátás a házak pincéiben lakott területeken is jelen van. Figyelembe véve a magas CO2-koncentráció veszélyét a felügyelet nélküli helyeken, elengedhetetlen ezen kibocsátások feltérképezése és a lakosok értesítése. Végül javasoljuk a jövőbeni monitoring lehetséges pontjainak azonosítását.

Tudományos beszámoló az első évre

Projekt tagok

  • Boglárka-Mercedesz Kis (project leader, Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology, Department of Geology )
  • Dan Mircea Tămaș (project leader, Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology, Department of Geology)
  • Andreea-Rebeka Zsigmond (senior researcher, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Sciences and Arts, Department of Environmental Science)
  • István Szöllősi (researcher, Babeș-Bolyai University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics and Computer Science of the Hungarian line)
  • Boglárka Czellecz Boglárka Czellecz (researcher, Babeș-Bolyai University, Faculty of Geography, Department of Geology)
  • Roland Szalay Roland Szalay (master student, Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology, Department of Geography of the Hungarian line)

Közreműködők