Kis Boglárka-Mercédesz (project leader)

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Földrajz valamint Biológia és Geológia Karán folytatott egyetemi tanulmányai során a Keleti-Kárpátok ásványvizeinek vegyi összetételét tanulmányozta földtani eredetük függvényében. Később a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence ásványvizeinek geokémiájával foglalkozott, amely a doktori dolgozatának témája is. A doktori fokozat megszerzése után a MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportban posztdoktori kutatóként dolgozott, majd 2018-tól a BBTE Biológia és Geológia Kar adjunktusa. Oktatott tantárgyai a környezetgeológia, hidrogeológia, geokémia.

scolar
https://scholar.google.com/citations?user=hJdQaf8AAAAJ&hl=en

researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Boglarka_Mercedesz_Kis

 

Dan Mircea Tămaș (researcher)

Dan a szerkezetföldtan, analóg modellezés, sótektonika, szénhidrogén-geológia területén dolgozik, de érdeklődik a virtuális kitermelési modellek létrehozása és értelmezése iránt is.
Ha többet szeretnél megtudni a tevékenységéről, látogass el a személyes oldalára: https://structuralmg.com

Google Scholar
https://scholar.google.ro/citations?user=Rgu6m70AAAAJ&hl=en

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Dan_Tamas2

www.structuralmg.com 

 

Zsigmond Andreea-Rebeka (senior researcher)

Kolozsváron született 1978-ban. A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett oklevelet kémiából 2002-ben, majd 2013-ban doktori oklevelet. Kutatásait műszeres analitikai kémia területén folytatta, doktori témájaként nemkonvencionális atomizálási módszerek fejlesztésén dolgozott; vizsgálta a fémionok atomemisszióját lángban és plazmában. Jelenleg adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán, környezetkémiával és adatfeldolgozással kapcsolatos tantárgyakat oktat. Kutatási területei a városi környezet hatása különféle növények, gombák fémfelvételére, illetve természetes ásványvízforrások kémiai vizsgálata.
Tudományos tevékenysége elérhető az alábbi linkeken:

scolar: https://scholar.google.ro/citations?user=9ZmppGsAAAAJ&hl=hu

publons: https://publons.com/researcher/3422172/andreea-rebeka-zsigmond/

researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Boglarka_Mercedesz_Kis

 

 

 Szöllősi István (researcher)

scolar: https://scholar.google.com/citations?user=51o17_gAAAAJ&hl=en

 

 

 

 

 

 

 

 

Szalay Roland (master student)

Mesteri tagozatos geológus diák, fő kutatás nyomvonalok a fluidum geokémia, környezet geológia, valamint gázömlések és vízforrások felszíni előfordulásainak vizsgálata.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7STuSVcAAAAJ