Kis Boglárka-Mercédesz (project leader)

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Földrajz valamint Biológia és Geológia Karán folytatott egyetemi tanulmányai során a Keleti-Kárpátok ásványvizeinek vegyi összetételét tanulmányozta földtani eredetük függvényében. Később a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence ásványvizeinek geokémiájával foglalkozott, amely a doktori dolgozatának témája is. A doktori fokozat megszerzése után a MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportban posztdoktori kutatóként dolgozott, majd 2018-tól a BBTE Biológia és Geológia Kar adjunktusa. Oktatott tantárgyai a környezetgeológia, hidrogeológia, geokémia.

scolar
https://scholar.google.com/citations?user=hJdQaf8AAAAJ&hl=en

researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Boglarka_Mercedesz_Kis