Roland Szalay (master student)

 

Student masterand în Geologie Aplicată, teme principale de cercetare sunt geochimia fluidelor, geologia ambientală și analiza manifestüelor pe suprafață ale emiselor de gaze și izvoare.

scolar
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7STuSVcAAAAJ

 

 

 

 
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M.Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
contact@mofetta.org