Dan Mircea Tămaș (researcher)

 

Dan e interesat si lucreaza predominant in domenii precum geologia structurala, modelarea analogica, tectonica sarii, geologia hidrocarburilor, dar si in crearea si interpretarea modelelor virtuale ale aflorimentelor.
Pentru a vedea mai multe despre activitatiile lui, accesati https://structuralmg.com/

Google Scholar
https://scholar.google.ro/citations?user=Rgu6m70AAAAJ&hl=en

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Dan_Tamas2

structuralmg.com

 
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M.Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
contact@mofetta.org